Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wspiera wdrażanie programów rozwoju obszarów wiejskich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ułatwia współpracę i wymianę informacje pomiędzy tymi obszarami. 

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) to ośrodek wymiany informacji na temat wdrażania oraz usprawniania polityk, programów i projektów związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Celem sieci jest informowanie o korzyściach płynących z polityki rolnej UE i o możliwościach finansowania. Na stronie znajdują się publikacje, informacje o istniejących programach i o nadchodzących wydarzeniach, takich jak konferencje czy warsztaty tematyczne. 

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

stopka strony