Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych (EJN-civil)


Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych (EJN-civil) jest strukturą, której celem jest uproszczenie i wzmocnienie współpracy sądowej między państwami członkowskimi w sprawach cywilnych i handlowych.

Sieć przyczynia się do lepszego oraz praktycznego stosowania i wdrażania instrumentów unijnych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. W Polsce działa 12 punktów kontaktowych EJN-civil. Koordynację działalności punktów kontaktowych EJN-civil zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych (EJN-civil)

stopka strony