Europejska Sieć Sądowa w sprawach karnych (EJN)


Europejska Sieć Sądowa w sprawach karnych, w ramach której działa ponad 400 punktów kontaktowych, z czego 16 w Polsce, ułatwia współpracę sądową w sprawach karnych pomiędzy prokuratorami, sędziami i sądami państw członkowskich Unii Europejskiej.

Do podstawowych zadań Sieci należy udzielanie informacji o prawie i praktyce państw członkowskich, właściwych organach oraz ułatwianie nawiązywania przez nie bezpośrednich kontaktów. Poprzez współpracę z sieciami sądowymi w państwach trzecich, Europejska Sieć Sądowa również upraszcza i uławia współpracę w sprawach karnych z krajami spoza Unii Europejskiej.

Europejska Sieć Sądowa w sprawach karnych (EJN)

stopka strony