EUronavigator -

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce


Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), pomagających konsumentom w całej UE.

Centra bezpłatnie informują i edukują konsumentów w zakresie ich praw w Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. 

Dzięki współpracy Centrów w ramach Sieci przeprowadzane są również badania i analizy stanu ochrony konsumentów w UE poprzez identyfikacje luk i barier prawnych m.in. w obszarach: e-handlu, praw pasażerów lotniczych, europejskiego systemu pozasądowego rozwiązywania sporów. Centra ECC-Net są także oddelegowane do współpracy z organami administracji, organizacjami konsumentów oraz przedsiębiorcami.

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce

stopka strony