European Youth Forum


Forum działa na rzecz umożliwienia młodym osobom aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

European Youth Forum składa się z ponad 100 organizacji zrzeszających młode osoby z całej Europy. Forum w celu podniesienia poziomu życia wszystkich młodych broni ich praw oraz reprezentuje ich potrzeby i interesy. Na stronie dostępne są publikacje, raporty oraz najnowsze wiadomości. 

European Youth Forum

stopka strony