EUronavigator -

IMOTION


Platforma zawiera informacje na temat działań szkoleniowych dla kadry administracyjnej i technicznej uniwersytetów z całej Europy.

Celem platformy jest wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego w promowaniu ich wydarzeń szkoleniowych dla personelu oraz pomoc pracownikom administracyjnym uniwersytetów w znalezieniu odpowiedniego szkolenia lub stażu. Platforma pomaga w osiągnięciu lepszej promocji szkoleń w ramach programu Erasmus oraz w zwiększeniu ich jakości.

IMOTION

stopka strony