Informacje o Europie i Unii Europejskiej


Zbiór informacji o historii, instytucjach i zasadach działania Wspólnoty.

Na oficjalnej stronie Unii Europejskiej można znaleźć informacje o zasadach i wartościach leżących u podstaw funkcjonowania Wspólnoty, historie Unii Europejskiej oraz najważniejsze statystyki dotyczące państw członkowskich. Wszystkie informacje przekazane są w sposób przystępny i łatwy do czytania, aby każdy mógł je zrozumieć.

Informacje o Europie i Unii Europejskiej

stopka strony