Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego


Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) zapewnia ogólne ramy jakości dla działań w zakresie współpracy europejskiej i międzynarodowej.

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) ustanawia ogólne standardy jakości dla działań związanych z europejską i międzynarodową współpracą, które instytucje szkolnictwa wyższego mogą podejmować w ramach programu Erasmus+. Otrzymanie Karty ECHE stanowi warunek konieczny dla wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego znajdujących się w kraju programu, które pragną uczestniczyć w mobilności edukacyjnej osób i/lub współpracy w dziedzinie innowacji i dobrych praktyk w ramach programu Erasmus+.

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego

stopka strony