EUronavigator -

Krajowe Centrum Euroguidance


Celem Krajowego Centrum Euroguidance jest wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy, poprzez promowanie wiedzy na temat europejskich instrumentów dotyczących umiejętności i kwalifikacji na szczeblu krajowym.

 Projekt adresowany jest przede wszystkim do doradców zawodowych, personelu instytucji edukacyjnych, służb zatrudniania i innych powiązanych instytucji. Realizowane w jego ramach działania służą podniesieniu ich kompetencji, wspieraniu współpracy, koordynacji i wzajemnego uczenia się na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym w zakresie profesjonalizacji, cyfryzacji i innowacji w zakresie udzielania poradnictwa. Wspieranie kompetencji doradców zawodowych poprzez szkolenia, seminaria internetowe, partnerskie uczenie się oraz konferencje. 

Założenia Krajowe Centrum Euroguidance realizowane są przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pełniącą funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności w ścisłej współpracy z Krajowym Centrum Europass.

Krajowe Centrum Euroguidance

stopka strony