Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej


Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK IF PUE) jest krajowym centrum kompetencyjnym w zakresie preferencyjnego finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców w ramach tzw. programów centralnych Komisji Europejskiej. 

Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE. KPK IF PUE reprezentował Polskę w komitecie programowym „Dostęp do Finansowania Ryzyka” programu Horyzont 2020. Aktywność ośrodka obejmuje budowę i wsparcie polskiej platformy narodowych pośredników finansowych programów UE oraz wsparcie podmiotów (głównie MŚP) w dostępie do oferty instrumentów finansowych w Polsce.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

stopka strony