Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK)


Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK IF PUE) jest krajowym centrum kompetencyjnym w zakresie preferencyjnego finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców w ramach tzw. programów centralnych Komisji Europejskiej.

Punkt ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanego dzięki wsparciu UE. 

Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów
UE. KPK IF PUE reprezentował Polskę w komitecie programowym „Dostęp do Finansowania Ryzyka”
programu Horyzont 2020. Aktywność ośrodka obejmuje budowę i wsparcie polskiej platformy na-
rodowych pośredników finansowych programów UE oraz wsparcie podmiotów (głównie MŚP) w do-
stępie do oferty instrumentów finansowych w Polsce.

KPK IF PUE obsługuje wszystkie programy i inicjatywy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, w tym Program InvestEU, Europejski Fundusz Gwarancyjny,
COSME, Horyzont 2020, Horyzont Europa, EaSI, Kreatywna Europa oraz LIFE. KPK IF PUE uczestniczy
także w promocji „Planu Inwestycyjnego dla Europy” w zakresie instrumentów finansowych dla MŚP.
KPK IF PUE prowadzi bezpłatną działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą na terenie
całego kraju.

Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, leasingu, poręczeń oraz finansowania udziałowego.
Instrumenty te są dostępne na preferencyjnych warunkach tj.: taniej, na dłuższy okres, przy niższych
wymaganiach dot. zabezpieczeń, wkładu własnego bądź historii kredytowej. W ramach programów
UE dostępne jest finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw),
obejmujące inwestycje i kapitał obrotowy. 

Oferta dotyczy działalności, na którą ze względu na podwyższony poziom ryzyka trudno uzyskać tradycyjne finansowanie – tj. badawczej i innowacyjnej
oraz obejmie również sektor kreatywny, w tym producentów filmów, multimediów czy gier komputerowych. Produkty finansowe objęte bezpłatnymi gwarancjami UE są dostępne wg prostych procedur oraz zwolnione z reżimu pomocy publicznej, co stanowi znaczące ułatwienie dla ich beneficjentów

stopka strony