Krajowy Punkt Kontaktowy międzyregionalnego programu Interreg Europa (Europejska Współpraca Terytorialna)


KPK Interreg Europa świadczy pomoc doradczą dla polskich instytucji oraz realizuje działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

Punkt organizuje wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, regionalnym i ponadregionalnym, przedstawiciele uczestniczą także w spotkaniach na zaproszenie. Punkt współpracuje ze Wspólnym Sekretariatem programu Interreg Europa (Lille, FR), pozostałymi krajowymi punktami kontaktowymi z UE, Norwegii, Szwajcarii oraz kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa - Centrum Projektów Europejskich. Punkt świadczy także pomoc w zakresie poszukiwania zagranicznych partnerów do projektów. 

Telefon: 22 273 81 76

E-mail: IE@mfipr.gov.pl 

Krajowy Punkt Kontaktowy międzyregionalnego programu Interreg Europa (Europejska Współpraca Terytorialna)

stopka strony