Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK)


Funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Ramowego Horyzont Europa i Programu Euratom Fission pełni Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wskazane do tego celu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

KPK pomaga instytucjom naukowym, badawczo-rozwojowym, naukowcom, przedsiębiorstwom, organizacjom, fundacjom, samorządom i władzom publicznym zainteresowanym uczestnictwem w programach badań i innowacji UE poprzez działalność informacyjną, szkoleniową i ekspercką. Punkt promuje także europejskie badania, rozwój technologiczny i innowacje oraz wspiera współpracę międzynarodową. 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK)

stopka strony