Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK)


Funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Ramowego Horyzont Europa i Programu Euratom Fission pełni Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wskazane do tego celu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

KPK pomaga instytucjom naukowym, badawczo-rozwojowym, naukowcom, przedsiębiorstwom, organizacjom, fundacjom, samorządom i władzom publicznym zainteresowanym uczestnictwem w programach badań i innowacji UE poprzez działalność informacyjną, szkoleniową i ekspercką. 

Organizuje międzynarodowe dni informacyjne i spotkania brokerskie. Wspiera instytucje, naukowców, przedsiębiorców w poszukiwaniu partnerów do konsorcjów międzynarodowych. Oferuje bezpłatne konsultacje w zakresie przygotowywania wniosków projektowych, realizacji i rozliczeń projektów. Promuje europejskie badania, rozwój technologiczny i innowacje; wspiera współpracę międzynarodową

stopka strony