Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE


Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym bezpośrednio przez Komisję Europejską w całości dedykowanym wdrażaniu unijnej polityki w zakresie ochrony środowiska. 

W Polsce rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając na mocy Porozumienia z Ministrem Środowiska i Klimatu.

Zadaniem KPK LIFE jest prowadzenie szerokich działań informacyjnych w zakresie możliwości i zasad uzyskania dofinansowania w ramach programu w tym organizacja corocznych Dni Informacyjnych LIFE oraz szkoleń z przygotowania wniosków o dofinansowanie. Eksperci Narodowego Funduszu służą pomocą konsultując treść przygotowywanych wniosków oraz zakres projektów.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE

stopka strony