Krajowy Punkt Kontaktowy transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa (Europejska Współpraca Terytorialna)


KPK Interreg Europa Środkowa świadczy pomoc doradczą dla polskich instytucji oraz realizuje działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

Punkt współpracuje ze Wspólnym Sekretariatem programu Interreg Europa Środkowa (Wiedeń, AT), pozostałymi punktami kontaktowymi z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Słowacji i Słowenii. Ponadto współpracuje z kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa Środkowa - Centrum Projektów Europejskich oraz Urzędami Marszałkowskimi. Punkt świadczy także pomoc w zakresie poszukiwania zagranicznych partnerów do projektów oraz promowania polskich ofert współpracy. 

Krajowy Punkt Kontaktowy transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa (Europejska Współpraca Terytorialna)

stopka strony