Krajowy Punkt Kontaktowy transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa (Europejska Współpraca Terytorialna)


KPK Interreg Europa Środkowa świadczy pomoc doradczą dla polskich instytucji oraz realizuje działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

Punkt organizuje wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, regionalnym i ponadregionalnym, przedstawiciele uczestniczą także w spotkaniach na zaproszenie. 

Punkt współpracuje ze Wspólnym Sekretariatem programu Interreg Europa Środkowa (Wiedeń, AT), pozostałymi punktami kontaktowymi z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Słowacji i Słowenii. Ponadto współpracuje z kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa Środkowa - Centrum Projektów Europejskich oraz Urzędami Marszałkowskimi. 

Punkt świadczy także pomoc w zakresie poszukiwania zagranicznych partnerów do projektów, promowania polskich ofert współpracy. Punkt wspiera także polskie instytucje realizujące projekty. KPK Interreg Europa Środkowa opracowuje informacje na temat programu po polsku, które zamieszcza na www.ewt.gov.pl oraz www.europasrodkowa.gov.pl.

stopka strony