Krajowy Punkt Kontaktowy transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)


KPK Interreg Region Morza Bałtyckiego świadczy pomoc doradczą dla polskich instytucji oraz realizuje działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

Punkt świadczy pomoc w zakresie poszukiwania partnerów projektowych oraz wspiera polskie instytucje realizujące projekty służące transformacji w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu. 

Telefon: +48 22 273 81 87

E-mail: BSR@mfipr.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)

stopka strony