Krajowy Punkt Kontaktowy transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)


KPK Interreg Region Morza Bałtyckiego świadczy pomoc doradczą dla polskich instytucji oraz realizuje działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

Punkt współpracuje ze Wspólnym Sekretariatem programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (Rostock, DE), kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa Środkowa - Centrum Projektów Europejskich, oraz Urzędami Marszałkowskimi. Ponadto punkt świadczy pomoc w zakresie poszukiwania partnerów projektowych. 

Punkt wspiera także polskie instytucje realizujące projekty. KPK Region Morza Bałtyckiego opracowuje informacje na temat programu po polsku, które zamieszcza na www.ewt.gov.pl

stopka strony