EUronavigator -

Krajowy Zespół Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET


Zespół EVET promuje oraz doradza w zakresie praktycznego zastosowania narzędzi wspierania mobilności edukacyjnej, wspiera wysoką jakość uczenia się, uznawalność kompetencji i kwalifikacji oraz badania losów absolwentów kształcenia zawodowego. 

Zespół Ekspertów działa na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego i wspiera współpracę szkół branżowych i technicznych z pracodawcami w Polsce i Europie. Zespół wspiera też szkolnictwo wyższe, zwłaszcza Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w zakresie studiów o profilu praktycznym.

Powyższe cele są realizowane poprzez organizowanie konsultacji, seminariów, konferencji, warsztatów, szkoleń, wykładów, debat, wizyt studyjnych oraz prac analitycznych, a także udzielanie doradztwa eksperckiego beneficjentom programu Erasmus+ i innym podmiotom aktywnym w obszarze systemu kształcenia zawodowego i branżowego w Polsce.  

Krajowy Zespół Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET

stopka strony