Monitor edukacji i szkoleń


Monitor dostarcza analizy i opisy bieżących zmian w zakresie polityki edukacyjnej poszczególnych państw Unii Europejskiej.

Monitor edukacji i szkoleń przygotowuje coroczną analizę systemów kształcenia i szkolenia w całej Unii Europejskiej. W monitorze znajduje się sprawozdanie porównawcze na temat postępów w realizacji celów ustalonych w strategicznych ramach Europejskiego Obszaru Strategicznego oraz raport przedstawiający najnowsze zmiany w politykach edukacyjnych w każdym państwie członkowskim. 

Monitor edukacji i szkoleń

stopka strony