Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej


NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej.

Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski - jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej Agencji obejmującej: programy dla Naukowców, programy dla Instytucji, programy dla Studentów oraz programy Języka Polskiego.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

stopka strony