Ośrodki ENIC-NARIC


Ośrodki ENIC (European Network of National Information Centres) funkcjonują w państwach Konwencji Lizbońskiej by wspomagać międzynarodową uznawalność wykształcenia i wymianę rzetelnych informacji o systemach edukacji. 

Ośrodki ENIC-NARIC udzielają porad i informacji o uznawalności wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, dotyczących edukacji akademickiej: o procedurach uznania wykształcenia wyższego (dyplomów, stopni naukowych) oraz o systemie edukacji w kraju pochodzenia, a także w innym państwie członkowskim; o warunkach edukacji za granicą, mobilności studentów, kadry akademickiej i naukowej.

Ośrodki ENIC-NARIC

stopka strony