Pakiet szkoleniowy 10: Ewaluacja edukacyjna w pracy z młodzieżą


Celem pakietu jest rozwijanie wiedzy pracowników młodzieżowych o ewaluacji edukacyjnej w teorii i praktyce.

Pakiet ma charakter edukacyjnego i metodologicznego narzędzia, które pomoże w naturalny sposób rozwijać, integrować i ulepszać ewaluację edukacyjną w pracy z młodzieżą. Celem jest przyczynienie się do doskonalenia projektów młodzieżowych w Europie. Pakiet przeznaczony jest dla osób zaangażowanych w ich organizację. 

Pakiet szkoleniowy 10: Ewaluacja edukacyjna w pracy z młodzieżą

stopka strony