Pakiet szkoleniowy 12: Konflikt przekształcający młodzież


Wiele organizacji młodzieżowych i służb pracy z młodzieżą aktywnie działa i koncentruje się na rozwiązywaniu różnego rodzaju konfliktów. Niemniej jednak często brakuje im zasobów, odpowiednich informacji i metod w ich codziennej pracy edukacyjnej.

Konflikt jako temat i rzeczywistość, która stanowi wyzwanie dla społeczeństwa, jest bardzo ważnym tematem politycznym w całej Europie. Forma konfliktów może być różna - etniczna, religijna, międzynarodowa – wiele państw boryka się z  sytuacjami napięcia i nie zawsze są przygotowani do radzenia sobie z nimi lub znalezienia akceptowalnych rozwiązań dla wszystkich zainteresowanych.

Publikację znajdziesz na stronie.

Pakiet szkoleniowy 12: Konflikt przekształcający młodzież

stopka strony