Pakiet szkoleniowy 13: Zrównoważony rozwój i praca z młodzieżą


Zasoby naturalne nie są nieograniczone... Edukujmy młodych ludzi o zrównoważonym rozwoju.

Istoty ludzkie są odpowiedzialne za szereg kryzysów, które zagrażają przyszłości życia na ziemi. Jednak teraz rośnie świadomość, że nasze praktyki są nie tylko szkodliwe dla innych żywych stworzeń na planecie, ale są również potencjalnie śmiertelne dla ludzi.

Podręcznik zawiera informacje o zagadnieniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i działaniami edukacyjnymi, które przybliżą uczącym się niektóre problemy, z jakimi boryka się świat i zachęca do dyskusji na temat rozwiązań. 

Publikację znajdziesz na stronie.

stopka strony