Pakiet szkoleniowy 14: Uczenie się oparte na wartościach w projektach mobilności


Celem pakietu jest promocja edukacji opartej na wartościach, wyjaśnienie jej oraz wskazanie praktycznych przykładów związanych z określonymi wartościami.

Oferując miejsce spotkań dla osób z różnych środowisk i społeczności, programy mobilności edukacyjnej zwracają uwagę na wartości, wywołują nad nimi refleksję oraz stymulują zadawanie pytań i krytyczną analizę. Doświadczenia te, o ile zostaną dobrze przygotowane i ułatwione, mogą przyczynić się do przysposobienia i wspierania młodych ludzi i dorosłych uczniów, aby byli aktywni w społeczeństwie i byli czynnikami zmian.

Ten T-Kit należy rozumieć poprzez holistyczne podejście do uczenia się i edukacji nieformalnej. Połączenie teorii, informacji ogólnych i praktycznych powinno pomóc w zainicjowaniu refleksji na temat edukacji z relatywnie nowego punktu widzenia.

Publikację znajdziesz na stronie.

Pakiet szkoleniowy 14: Uczenie się oparte na wartościach w projektach mobilności

stopka strony