Pakiet szkoleniowy 3: Zarządzanie projektami


Celem pakietu jest wyposażenie trenerów i pracowników młodzieżowych w narzędzia potrzebne do zarządzania projektami.

Ten pakiet szkoleniowy nie powinien być postrzegany jako przepis na „jak prowadzić projekt”, ale raczej jako propozycja struktury, która zapewnia kierownikowi projektu konkretne podejście - „krok po kroku”, w tym wskazówki i wytyczne dotyczące monitorowania projektu. T-Kit został stworzony dla tych, którzy chcą rozwijać projekty i potrafią odnieść się do własnych doświadczeń.

Pakiet szkoleniowy 3: Zarządzanie projektami

stopka strony