Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net)


Celem Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich jest udzielanie porad konsumentom oraz udzielanie pomocy przy rozwiązywaniu sporów transgranicznych.

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) obejmuje 30 centrów we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, a także Islandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. ECC-Net udziela porad konsumentom oraz rozwiązuje spory transgraniczne w sposób pozasądowy. Wszelka pomoc jest udzielana bezpłatnie.

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net)

stopka strony