EUronavigator -

Platforma Rezultatów Programu Erasmus+


Elektroniczna baza danych zawierająca informacje o potencjalnym zagranicznym partnerze.

Celem Platformy Rezultatów Projektów Erasmus+ jest upowszechnianie na szeroką skalę informacji o rezultatach i sukcesach projektów, a także ułatwienie wymiany doświadczeń. Platforma zawiera opisy wszystkich projektów zrealizowanych w ramach programu, wytworzone rezultaty oraz dane kontaktowe do instytucji realizujących projekty. Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+ to baza Komisji Europejskiej.

Platforma Rezultatów Programu Erasmus+

stopka strony