Punkt Kontaktowy ds. wyrobów budowlanych


Punkty kontaktowe ds. wyrobów budowlanych przede wszystkim bezpłatnie dostarczają informacje o przepisach mających na celu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Ponadto Punkt Kontaktowy m.in. udostępnia informacje on-line dotyczące wyrobów budowlanych, dane kontaktowe umożliwiające bezpośrednie skontaktowanie się z właściwymi organami w Polsce, w tym szczegółowe dane organów odpowiedzialnych za nadzorowanie wdrożenia krajowych przepisów technicznych mających zastosowanie na terytorium ich państwa członkowskiego. 

stopka strony