Punkt Kontaktowy ds. wyrobów budowlanych


Punkty kontaktowe ds. wyrobów budowlanych bezpłatnie dostarczają informacji o przepisach, które mają na celu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Ponadto Punkt Kontaktowy udostępnia informacje dotyczące wyrobów budowlanych, dane kontaktowe umożliwiające bezpośrednie skontaktowanie się z właściwymi organami w Polsce, w tym szczegółowe dane organów odpowiedzialnych za nadzorowanie wdrożenia krajowych przepisów technicznych mających zastosowanie na terytorium ich państwa członkowskiego. 

Punkt Kontaktowy ds. wyrobów budowlanych

stopka strony