Punkty EUROPE DIRECT


Punkty EUROPE DIRECT pomagają przybliżyć Unię Europejską na poziomie lokalnym i ułatwiają obywatelom udział w debatach na temat przyszłości UE.

Punkty udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące polityki, programów i priorytetów UE. Ich pracownicy mają bezpośredni kontakt z obywatelami i z zainteresowanymi stronami i starają się ich bardziej zaangażować w projekt europejski. Organizują m.in. debaty, szkolenia, konkursy, lekcje europejskie, wykłady otwarte itp. 

Punkty EUROPE DIRECT

stopka strony