Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich


Konsultanci Punktu Informacyjnego udzielają odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich.

Punkt Informacyjny udostępnia nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, urzędy marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich.
PIFE organizuje także webinaria, spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów oraz osób, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

stopka strony