Punkt Informacyjny UE


Punkt Informacyjny UE udzielają informacji o UE listownie, telefonicznie, elektronicznie i osobiście – każda osoba zainteresowana działalnością UE oraz poszukująca informacji na tematy unijne może bezpośrednio zwrócić się do Punktu w celu uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Prowadzi ogólną działalność informacyjną o Unii Europejskiej. Organizuje debaty, szkolenia,
lekcje europejskie oraz spotkania tematyczne, współpracuje z instytucjami administracji
publicznej, samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi,
a także z innymi sieciami informacyjnymi. Oferuje bezpłatne praktyki dla studentów i absolwentów kierunków społecznych i europejskich. Dysponuje publikacjami dotyczącymi instytucji i polityki UE, które można bezpłatnie otrzymać. Punkt Informacyjny UE udziela informacji o UE listownie, telefonicznie, elektronicznie i osobiście – każda osoba zainteresowana
działalnością UE oraz poszukująca informacji na tematy unijne może bezpośrednio zwrócić
się do Punktu w celu uzyskania odpowiedzi na swoje pytania. Działalność Punktu koordynowana jest przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie i Przedstawicielstwo
Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

Dodatkowe informacje

Punkt czasowo zamknięty z uwagi na prace remontowe związane z budową nowego punktu informacji
europejskiej – Europe Experience.

Pytania proszę kierować pod numerem +48 508 185 542

stopka strony