Q! App


Bezpłatna aplikacja do planowania, realizacji i ewaluacji mobilnościowych projektów młodzieżowych. 

Q! App skierowana jest do osób i organizacji, które realizują młodzieżowe projekty mobilności edukacyjnej. Aplikacja umożliwia pracę nad planowaniem oraz wdrażaniem kolejnych etapów projektu w trybie online i dzielenie się zadaniami z partnerami. Dostępny pomocnik pozwala na weryfikację sposobu zarządzania projektem w 16 krokach.

Q! App

stopka strony