Regionalne Punkty Informacyjne (RPI)


Regionalne Punkty Informacyjne (RPI) to jednostki, których celem jest docieranie z informacją o edukacyjnych programach unijnych we wszystkie regiony Polski, w szczególności do mniejszych miejscowości, które do tej pory nie korzystały z możliwości m.in. takich programów, jak Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Działalność RPI kierowana jest do wszystkich instytucji zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do:

 • przedstawicieli instytucji oświatowych,
 • nauczycieli,
 • dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych,
 • kadry placówek edukacyjnych,
 • przedstawicieli organów prowadzących,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • przedstawicieli uczelni wyższych,
 • fundacji,
 • bibliotek,
 • domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych),
 • przedstawicieli rzemiosła,
 • przedsiębiorców,
 • organizacji branżowych i partnerów społecznych,
 • uczestników międzynarodowych projektów edukacyjnych.
stopka strony