SALTO


SALTO to sieć 7 centrów rozmieszczonych w krajach UE. Ich celem jest podnoszenie jakości projektów młodzieżowych oraz wspieranie organizacji pracujących z młodzieżą i Narodowych Agencji Programów Erasmus+ i EKS poprzez działania informacyjne i szkoleniowe.

W Polsce istnieje centrum SALTO Eastern Europe and Caucasus (Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu) skierowane na współpracę z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią, Ukrainą i Rosją.

SALTO zapewnia wsparcie i wiedzę ekspercką pracownikom Narodowych Agencji oraz Komisji Europejskiej. Rozwija międzynarodową współpracę młodzieżową z krajami partnerskimi na wschodzie. Wspiera organizacje w budowaniu kontaktów, partnerstw i wspólnych projektów.

stopka strony