Pakiet szkoleniowy 11: Mosaic, eurośródziemnomorska praca z młodzieżą


Pakiet Mosaic dostarcza teoretyczne i praktyczne narzędzia dla trenerów i osób pracujących z młodzieżą.

Mosaic ma być intelektualnie stymulującym narzędziem, które dostarcza zainteresowanym pracownikom młodzieżowym, trenerom i liderom projektów Euro-śródziemnomorskim niezbędne informacje oraz propozycje metodologiczne umożliwiające im zrozumienie i zakwestionowanie wspólnych problemów obecnych w realiach euro-śródziemnomorskich projektów młodzieżowych.

Pakiet szkoleniowy 11: Mosaic, eurośródziemnomorska praca z młodzieżą

stopka strony