Pakiet szkoleniowy 11: Mosaic, eurośródziemnomorska praca z młodzieżą


Zgodnie z serią T-Kit opracowaną w ramach Partnerstwa Młodzieży, Mosaic zapewnia teoretyczne i praktyczne narzędzia dla osób pracujących z młodzieżą i trenerów.

Mosaic ma być intelektualnie stymulującym narzędziem, które dostarcza zainteresowanym pracownikom młodzieżowym, trenerom i liderom projektów Euro-śródziemnomorskim niezbędne informacje oraz propozycje metodologiczne umożliwiające im zrozumienie i zakwestionowanie wspólnych problemów obecnych w realiach euro-śródziemnomorskich projektów młodzieżowych.

Publikację znajdziesz na stronie.

Pakiet szkoleniowy 11: Mosaic, eurośródziemnomorska praca z młodzieżą

stopka strony