Pakiet szkoleniowy 2: Metodologia w nauce języków


Umiejętności językowe i świadomość międzykulturowa są niezbędne w organizacji międzynarodowych wydarzeń.

Coraz więcej organizacji młodzieżowych musi być w stanie zapewnić swoim członkom i europejskim wolontariuszom komunikację w środowisku międzynarodowym (imprezy międzynarodowe lub wolontariat w kraju gospodarza). T-Kit 1 przedstawia metodologię nauki języka i rozwijania umiejętności komunikacji konstruktywnej w języku docelowym.

stopka strony