Pakiet szkoleniowy 5: Wolontariat miedzynarodowy


T-kit 5 ma służyć jako narzędzie ułatwiające pracownikom młodzieżowym organizowanie projektów wolontariatu.

Pakiet 5 skupia się na projektach młodzieżowych, ale przedstawione narzędzia można wykorzystywać w pracy z wszystkimi grupami wiekowymi i dostosować do potrzeb odbiorców w dowolnym wieku. Omawia w nim wiele ogólnych warunków decydujących o pomyślnej realizacji projektów i pokazuje kilka pułapek, które trzeba omijać.

Pakiet szkoleniowy 5: Wolontariat miedzynarodowy

stopka strony