EUronavigator -

Pakiet szkoleniowy 6: Zasadnicze elementy szkolenia


Zmieniony pakiet T-Kit na temat partnerstwa młodzieżowego między UE a Radą Europy ma na celu wyposażenie osób pracujących z młodzieżą i trenerów młodzieżowych w podstawy szkolenia w zakresie edukacji pozaformalnej.

Praktyczne narzędzie do rozwijania kompetencji szkoleniowych i zdobywania wiedzy o teorii edukacji, koncepcjach, narzędziach, praktykach, zasobach, a także praktycznych wskazówkach. Podręcznik został napisany przez trenerów dla trenerów i osób pracujących z młodzieżą w dziedzinie młodzieży europejskiej.

Podczas gdy inne pakiety szkoleniowe skupiają się na jednym konkretnym obszarze szkolenia w zakresie pracy z młodzieżą, ten wyłania się z szerszego europejskiego kontekstu pracy z młodzieżą i umożliwia trenerom i osobom pracującym z młodzieżą zastanowienie się nad ich codzienną praktyką, ponieważ niniejsza publikacja jest zgodna z logiką całego cyklu szkoleniowego.

Publikację znajdziesz na stronie.

stopka strony