Pakiet szkoleniowy 7: Obywatelstwo europejskie w pracy z młodzieżą


Refleksje i rozważania na temat ewoluującej koncepcji obywatelstwa europejskiego.

Ten zestaw T-Kit został opracowany, aby znaleźć sposoby na aktywowanie młodych ludzi do większego angażowania się w społeczeństwo, a tym samym do odkrywania obywatelstwa. Pakiet podpowie jak wspierać ich w rozwijaniu poczucia przynależności do społeczności Europy i zainteresowaniu szerszymi procesami europejskimi lub globalnymi.

Pakiet szkoleniowy 7: Obywatelstwo europejskie w pracy z młodzieżą

stopka strony