Pakiet szkoleniowy 8: Integracja spoleczna


Pakiet informacyjny ma na celu wyposażenie osób zajmujących się pracą z młodzieżą w szeroką wiedzę na temat pojęć wykluczenia społecznego i włączenia społecznego, a także tego, co należy wziąć pod uwagę, angażując się w pracę z młodzieżą z młodymi ludźmi o mniejszych szansach. 

Praktyczna część T-Kit 8 obejmuje szereg projektów, podejść i działań, które mają zainspirować osoby pracujące z młodzieżą w następujących pięciu obszarach: 1. świadomość realiów wykluczenia społecznego, 2. dostęp do upodmiotowienia i działań integracyjnych 3. mechanizmy działania i wsparcia na rzecz integracji 4. akredytacja i uznawanie doświadczeń, postępów i wyników 5. kamienie milowe sprzyjające integracji.

Publikację znajdziesz na stronie.

 

stopka strony