Transnational United Network in Europe


Sieć składająca się z 18 organizacji z 16 różnych państw z całej Europy. Jej celem jest wzmacnianie pozycji organizacji i pracowników młodzieżowych.

Transnational United Network in Europe to sieć organizacji młodzieżowych, które dążą do wzmacniania pozycji młodych ludzi, aby byli aktywnymi obywatelami w życiu demokratycznym oraz promują wolontariat i włączenie społeczne. Projekt powstał przy wsparciu programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Do sieci należy polska organizacja Sempre a Frente z Lublina. 

Transnational United Network in Europe

stopka strony