Youth Wiki


Internetowa baza danych poświęcona polityce młodzieżowej w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Baza Youth Wiki dotyczy 10 obszarów tematycznych: zarządzanie polityką młodzieżową, prace młodzieżowe, wolontariat, zatrudnienie i przedsiębiorczość, włączanie społeczne, uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym, edukacja i szkolenia, zdrowie, kultura i kreatywność oraz młodzież i świat. Encyklopedia zawiera zbiorcze zestawienia statystyczne, wyniki badań naukowych dt. młodzieży w danym państwie oraz analizę aktów prawnych. 

Korespondentem krajowym Youth Wiki jest Mateusz Jeżowski, adres mailowy: mjezowski@frse.org.pl. 

Youth Wiki

stopka strony