Pakiet szkoleniowy 9: Finansowanie i zarządzanie finansami


Znalezienie drogi przez labirynt finansowania stało się kolejną umiejętnością, którą muszą posiadać wolontariusze i profesjonalni pracownicy młodzieżowi.

Często osoby pracujące z młodzieżą same zbierają fundusze i otrzymują niewielką pomoc od swoich zarządów. T-Kit zmniejszy tę lukę i zapewni kompleksowy przegląd źródeł finansowania. Został on podzielony na dwie główne części, jedną dotyczącą źródeł finansowania i drugą dotyczącą zarządzania finansami. Trzecia część zawiera słowniczek i zalecenia do dalszej lektury, zarówno na papierze, jak i w Internecie. 

Publikację znajdziesz na stronie.

 

stopka strony