Pakiet szkoleniowy 9: Finansowanie i zarządzanie finansami


Informacje o źródłach finansowania i o sposobach na zarządzanie posiadanym funduszem. 

Często osoby pracujące z młodzieżą same zbierają fundusze i otrzymują niewielką pomoc od swoich zarządów. T-Kit zmniejszy tę lukę i zapewni kompleksowy przegląd źródeł finansowania. Został on podzielony na dwie główne części, jedną dotyczącą źródeł finansowania i drugą dotyczącą zarządzania finansami. Trzecia część zawiera słowniczek i zalecenia do dalszej lektury, zarówno na papierze, jak i w Internecie.

Pakiet szkoleniowy 9: Finansowanie i zarządzanie finansami

stopka strony