Filmy

Eurolekcje - Eurowolontariat

Sierpień 2014

Indywidualny i grupowy, płatny i bezpłatny, krótkoterminowy i długoterminowy, społeczny i misyjny. Wolontariat za granicą ma wiele oblicz. Poznasz je w czasie lekcji "Eurowolontariat".


#eurowolontariat #film

stopka strony