Filmy

Taste of Eurodesk - Time to move 2019

Listopad 2019

Celem projektu było:

a) aktywizacja środowiska klas 7 i 8 szkół podstawowych, klas ponadpodstawowych i studenckiego województwa wielkopolskiego oraz ościennych;
b) podniesienie świadomości młodzieży dotyczącej kreowania wizji własnego samorozwoju i planowania przyszłej Kariery Zawodowej
c) promocja mobilności młodzieży oraz działań Eurodesku,
d) budowanie polityki młodzieżowej w kontekście rozbudzenia uczestnictwa młodzieży, zwłaszcza tej defaworyzowanej; wyrównywanie szans.


#taste #film

stopka strony