30 grantów na 30 lat BP w Polsce


Granty dla organizacji pozarządowych na zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej i idei zrównoważonego rozwoju regionów.

Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia recycling. Istotne jest, aby projekty startujące w konkursie inicjowały realne, długoterminowe działania na rzecz zrównoważonego korzystania z energii i wody oraz zarządzania recyklingiem, odpowiadające na konkretne wyzwania, z którymi mierzy się lokalna społeczność. 

Celem dodatkowym stawianym przez Fundację MiLA, jest aby projekty realizowane w ramach konkursu miały jak największy zasięg wśród lokalnej społeczności, wzmacniały świadomość i przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia recycling. 

Kto może aplikować

Uczestnikami konkursu mogą być jedynie organizacje pozarządowe (fundacje lub stowarzyszenia), posiadające osobowość prawną. Na potwierdzenie, obowiązkowe jest przesłanie aktualnego KRS (dokument nie może być starszy niż 2 tyg). 

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora https://omikronkonkursy.pl/

Link do strony znajduje się w witrynie internetowej konkursu: https://mila.org.pl/konkurs

Maksymalna liczba projektów przewidziana do oceny wynosi 500.

 Po osiągnięciu tego limitu generator nie będzie przyjmował dalszych wniosków, niezależnie od terminu ich złożenia. Jedna organizacja może złożyć wyłącznie jeden wniosek.

Termin realizacji projektu nie może przekroczyć (termin równoznaczny z zakończeniem prac i złożeniem sprawozdania) dnia 30.01.2022 r. 

Dofinansowanie

Organizator przyzna 30 grantów w wysokości 5 000 zł każdy. 

Całkowita kwota konkursu wynosi 150 000 zł. 

Dodatkowe informacje

Link do strony znajduje się w witrynie internetowej konkursu: https://mila.org.pl/konkurs

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu.

Lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona do 30.10.2021 r. na stronie internetowej konkursu. 

Termin zakończenia realizacji projektów oraz przekazanie sprawozdania i dokumentacji fotograficznej to 30.01.2022 r. 

Projekty mogą być realizowane na terenie całej Polski.

stopka strony