Darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź


Wsparcie osób indywidualnych i instytucji w realizacji przedsięwzięć w ramach różnych obszarów tematycznych.

Darowizny przyznawane są w 4 kategoriach:
1. Kultura i tradycja;
2. Sport i rekreacja;
3. Nauka i edukacja;
4. Zdrowie i bezpieczeństwo.

Jak aplikować
Należy stworzyć szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby uczestników i adresatów oraz rodzaju pożytku publicznego, jaki ma przynieść realizowane przedsięwzięcie. Opis projektu powinien być, wraz z innymi wymaganymi załącznikami dołączony do wniosku, dostępnego na stronie organizatora (osobne formularze dla osób fizycznych i instytucji).

Kto może starać się o wniosek
Osoby fizyczne oraz instytucje

Więcej informacji

#kultura #wyrównywanie #zdrowie #sport #kształcenie

stopka strony