Granty -

Dotacja Fundacji DKMS

Inicjatywa dla organizacji


Inicjatywa ma wspierać główny cel Programu - poprawę warunków i jakości leczenia Pacjentów zmagających się z nowotworem krwi. Celem Dotacji Fundacji DKMS na 2022 rok jest m.in. wsparcie psychologiczne pacjentów hematologicznych oraz ich bliskich w procesie leczenia i zdrowienia – zarówno pacjentów przebywających w klinkach transplantacyjnych i na oddziałach hematologicznych w całej Polsce, jak i w domach po zakończeniu leczenia.

Kto może aplikować

O Dotacje przyznawane przez Fundację DKMS, na zasadach określonych Regulaminem, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na rzecz pacjentów hematologicznych:

  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • instytucje pożytku publicznego.

Organizacje muszą funkcjonować przynajmniej 12 miesięcy (data wpisu do rejestru).

Organizacje nie muszą mieć statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Zasady

W ramach pilotażowej edycji Dotacji Fundacji DKMS można zgłaszać projekty, których celem będzie:

  • wsparcie psychologiczne małych i młodych Pacjentów hematologicznych (do 18 r.ż.).
  • wsparcie psychologiczne dla dorosłych Pacjentów hematologicznych.

Dodatkowo najwyżej oceniane będą te projekty, które:

  • przyniosą długotrwałe efekty z korzyścią dla dobrostanu psychicznego Pacjentów hematologicznych,
  • promują edukację i wsparcie psychologiczne,
  • rozwiązują realne i bieżące problemy związane z dostępem do psychologa/psychoonkologa dla Pacjentów hematologicznych i ich bliskich.

Dofinansowanie

Całkowita kwota dotacji w pilotażowej edycji projektu w 2022 roku to 350.000 zł. Najwyższa kwota wsparcia, o jaką może się ubiegać organizacja pacjencka biorąca udział w programie, to maksymalnie 80.000 zł.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie.

Regulamin.

Dodatkowe pytania należy kierować do sekretariatu inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS: dotacja@dkms.pl

telefon: +48 668 669 803

#fundacjadkms #wparcie #dotacja #wsparciepsychologiczne

stopka strony