Europe on Track


Ambasadorzy inicjatywy ,,Europe on Track" odwiedzą 20 europejskich miast, w których poprowadzą warsztaty tematyczne.

Cel

Celem programu jest podniesienie świadomości obywatelskiej wśród młodzieży i stworzenie przestrzeni do dyskusji na ważne tematy społeczne. Tegoroczna edycja nosi hasło „Digital Voices, European Choices: Youth Impacting Tomorrow” i będzie promować świadomość cyfrową.

Kto może aplikować

Osoby odpowiedzialne i rzetelne, posiadające otwartą głowę, umiejętności przywódcze oraz lubiące pracę z młodymi ludźmi. Wymagane jest zainteresowanie aktywizmem cyfrowym.

Zasady

Organizatorzy zaproszą do udziału w inicjatywie 10 ambasadorów, którzy zostaną odpowiednio przeszkoleni oraz przygotowani do prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych dla młodzieży. Następnie w okresie od kwietnia do maja 2024 r. zespoły ambasadorów wyruszą w podróż po Europie. Łącznie odwiedzą 20 miast, w których spotkają się z lokalną młodzieżą. Dodatkowo, aby dotrzeć do jak największej liczby młodych ludzi, jeden zespół ambasadorów zostanie oddelegowany do prowadzenia warsztatów online.

Wszyscy Ambasadorzy muszą być gotowi do odbycia szkolenia online (ok. dwie godziny tygodniowo w marcu). Ambasadorzy powinni również być dostępni na 4 dni po 8 maja, żeby wziąć udział w Konferencji kończącej program.

Dofinansowanie

Organizatorzy zapewnią ambasadorom bilety InterRail, zakwaterowanie i wyżywienie.

Dodatkowe informacje

Formularz aplikacyjny.

Więcej informacji.

#EuropeOnTrack #grant #podróż #warsztaty

stopka strony