Europejska Stolica Młodzieży 2025


Każdego roku nowe europejskie miasto ma szansę zaprezentować swoje innowacyjne pomysły, projekty i działania, które mają na celu wzmocnienie głosu młodych ludzi.

Inicjatywa ma przyczynić się do rozwoju nowych pomysłów i innowacyjnych projektów, dzięki którym wzrośnie aktywne uczestnictwo młodych ludzi w społeczeństwie. Ma też stanowić przykład rozwoju europejskich miast z uwzględnieniem potrzeb młodzieży. Pierwszą Europejską Stolicą Młodzieży był Rotterdam.

Miasto może zostać Europejską Stolicą Młodzieży jeśli wyróżnia się w pozytywny sposób i posiada ambitny program wspierania młodzieży. Tytuł przyznaje jury składające się z europejskich organizacji młodzieżowych i partnerów instytucjonalnych.

Laureaci Europejskiej Stolicy Młodzieży nie otrzymują specjalnego finansowania od organizatorów przedsięwzięcia, jednak sam tytuł pomaga ubiegać się o dofinansowanie na całym świecie, w tym również w ramach programów UE. Ponadto tytuł ten otwiera wiele możliwości: wzmacnia głos wybranego miasta w Europie, przynosi pozytywne zmiany, zachęca do aktywnego uczestnictwa, promuje wolontariat, wspiera tożsamość europejską, różnorodność i integrację, wzmacnia organizacje młodzieżowe i łączy młodych ludzi. 
 

Kto może składać wnioski:
Aplikacje mogą składać wszystkie władze lokalne (miasta lub grupy miast, metropolie, aglomeracje) z państw członkowskich Rady Europy, które są stronami Europejskiej Konwencji Kulturalnej
Wsparcie organizacji młodzieżowych jest kluczowym kryterium branym pod uwagę przez organizatorów.

Terminy aplikowania:
- Termin zgłoszeń koncepcji: 21 lutego 2022 r., (opłata 300 euro przed upływem deadline'u na zgłoszenia)
- Termin nadesłania uzupełnionej aplikacji: 23 czerwca 2022 r. (opłata 700 euro przed upływem deadline'u na zgłoszenia)
- Termin przesłania finalnej aplikacji: 10 października 2022 r.
We wszystkich podanych terminach można aplikować do godz. 23:59.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #kultura #demokracja #młodzież #inicjatywy #organizacje

stopka strony