Europejski Parlament Młodzieży


promuje europejski wymiar w edukacji i umożliwia uczniom szkół średnich uczestniczenie w działaniach międzynarodowych.

Europejski Parlament Młodzieży (EYP), powołany w 1987 r., jest organizacją otwartą na młodych ludzi z całej Europy. Zachęca ich do aktywnego włączenia się w działania kształtujące przyszłość Europy. EYP promuje wymiar europejski w edukacji oraz umożliwia uczniom szkół średnich uczestnictwo w praktycznych i wartościowych doświadczeniach edukacyjnych. Opiekę nad Europejskim Parlamentem Młodzieżowym sprawuje Fundacja Heinza-Schwarzkopfa "Młoda Europa", koordynuje działania międzynarodowe parlamentu i zarządza jego działalnością.

Na forum EYP młodzi ludzie, którzy interesują się bieżącą sytuacją społeczno-polityczną i procesem demokratyzacji mogą wyrażać opinie na różne tematy. Ćwiczą w ten sposób pozytywne myślenie i umiejętność podejmowania inicjatyw. W parlamencie nie ma podziału na frakcje polityczne.

Każdego roku EYP organizuje 3 międzynarodowe sesje trwające po 10 dni. Odbywają się one za każdym razem w innym kraju europejskim. Uczestniczy w nich 250-300uczniów i studentów z całej Europy, nie tylko z 28 krajów EU. Młodzi delegaci dzieleni są na wielonarodowe komitety. Każdy z nich rozpatruje inne zagadnienie. Pierwszym etapem jest budowanie grupy. Następnie delegaci uczestniczą w pracach komitetów, formułują rezolucje, które na które na zakończenie toczy się debata podczas Zgromadzenia Ogólnego.

Więcej informacji na temat działalności parlamentu udzielają narodowe oddziały EYP, które promują Parlament i jego działalność. Komitety wybierają tez delegatów, którzy reprezentują dany kraj podczas jesiennej/zimowej i wiosennej międzynarodowej sesji EYP. Selekcja odbywa się na drodze konferencji regionalnych i krajowych, konkursów na eseje/rezolucji i rozmów z kandydatami. Całą procedurę nadzoruje i ocenia niezależne jury. Metoda selekcji może być różna w poszczególnych krajach. Pierwszeństwo przy selekcji mają kandydaci zgłaszani przez organizacje, instytucje i grupy (uczelniane/szkolne).

W programie uczestniczą następujące kraje:
Albania, Austria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Macedonia, Norwegia, Polska, Republika Mołdawii, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Włochy,

Strona internetowa polskiego Krajowego Komitetu EYP znajduje się pod adresem: www.eyppoland.com

#aktywność #demokracja #studenci #młodzież

stopka strony